Komu sme pomohli

CDR Zlatovce

DED Gelnica

CDR Kolíňany

DED Macejko

CDR Pečeňady

DED Jelka

CDR Žitavce

Centrum Compass

CDR Levice

KC Lúč

CDR Pečeňady

CDR Nižná Kamenica

Brána do života

CDR Dunajská streda

CDR Skalica

Dobrý pastier

Detské centrum Slovensko

Áno pre život

Luna, n.o.

CDR Veľké Kapušany

CDR Detský smiech

Centrum Dorka

CDR Bernolákovo

CDR Holíč

DED nádej

Tekovské Lužany

CDR Sečovce

Náruč

CDR Nitra

Centrum Betánia

CDR Ružomberok

CDR Adamovské Kochanovce

DED Kremnica

DED Sereď

CDR Zlatovce

DED Hámre

OZ Spoločne