Odovzdanie darčekov na zberných miestach

Zabalené, označené darčeky môžete odovzdať na ktoromkoľvek z našich zberných miest. Vopred je nutné, aby sa na dané zberné miesto nakontaktovali a dohodli si odovzdanie darčekov.

Prosím, uvedomte si, že všetci, ktorí nám s projektom pomáhajú to robia nezištne v rámci svojho voľného času. Skúste preto pri odovzdaní darčekov nájsť kompromis, správajme sa k sebe slušne, a ak sa na nejakom termíne a čase dohodnete, skúste ho dodržať. Ďakujeme.