Organizácia projektu Vianoce z krabičky je časovo veľmi náročná a s jej zvládnutím nám pomáha množstvo dobrovoľníkov. S oslovovaním centier a detí zo sociálne slabších rodín nám pomohla Alenka Ladická. O správu webu sa postaral Peter Winkler a nový registračný systém vytvorili manželia Forbakovci. 

Aj tento rok nám s celou logistikou pomohla spoločnosť Packeta. Vďaka našej dlhoročnej spolupráci mohli darcovia z celého Slovenska posielať do zberných miest darčeky zadarmo. Odtiaľ ich následne kuriéri odviezli do vybraných centier. Zároveň sa zamestnanci spoločnosti Packeta rozhodli urobiť radosť deťom a pre jeden z detských domovov vyzbierali vianočné darčeky. 

Obrovské poďakovanie patrí našim dobrovoľníkom, ktorí zbierali darčeky od darcov, kontrolovali ich obsah a ďalej ich posielali do vybraných centier. V roku 2022 ste darčeky mohli poslať na zberné miesta týmto ľuďom: 

Dominika Filová, Anna Gašparková, Borský Mikuláš

Dáša Slugeňová, Dubnica nad Váhom 

Andrea Lederleitnerová, Svätý Jur 

Lukáš Hamaj, Hrabovka 

Katarína Tlapáková, Kolačín – Nová Dubnica

Denisa Kocková – Spojená škola Topoľčany, Topoľčany 

Petra Závodská, Bytča 

Kristína Urblíková, Košeca

Jozef Čonka, Liptovský Mikuláš 

Maria Grossmann, Žilina

Paulína Marčeková, Dubové

Zuzana Gschillová, Rajec 

Michaela Pláňavská, Bytča

Jana Kotrč, Teplička nad Váhom 

Alica Pašková, Šišov

Petra Bugová, Rajecká Lesná

Eva Boledovičová, Trenčín 

Zdenka Šmehýlová, Rosina

Dominik Jenčo, Trebišov a Michalovce

Pavol Konštiak, Kysucké Nové Mesto

Alenka Ladická, Nitra 

Viktória Urbaničová, Humenné

Veronika Berníková, Martin

Do nášho projektu Vianoce z krabičky sa každoročne zapájajú aj firmy, ktoré si medzi zamestnancami pre deti spravia vlastnú zbierku darčekov. V roku 2022 pre deti vyzbierali darčeky tieto firmy: 

  • KPMG
  • Dentsu
  • Bricol
  • Regional Card Processing Centre (RPC) s.r.o.
  • Scheidt & Bachmann Slovensko
  • News and Media Holding a.s.

Darčeky pre deti zbierali aj žiaci základných škôl, stredných škôl a gymnázií. Do 4. ročníku Vianoce z krabičky sa zapojili tieto školy: 

  • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
  • Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Bratislava
  • Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov
  • ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

V neposlednom rade však chceme poďakovať najmä darcom, ktorí si na náš projekt našli čas a rozhodli sa urobiť radosť deťom, ktoré si to skutočne zaslúžia. Vďaka vám sme tento rok obdarovali až 2689 detí z detských domovov, azylových centier a sociálne slabších rodín.

Kategória :