Každé zberné miesto zbiera darčeky pre konkrétny detský domov alebo azylové centrum. Darčeky do zberného miesta ľudia nosia osobne alebo ich posielajú prostredníctvom výdajných miest spoločnosti Packeta zadarmo. Po vyzbieraní všetkých darčekov nachystá zberné miesto darčeky do krabíc a odovzdá ich kuriérovi, ktorý ich dovezie do vybraného detského domovu alebo azylového centra.

Pre lepšie pochopenie vám v bodoch vysvetlíme, čo všetko obnáša „byť zberným miestom“?

✅ Zverejnenie vášho mena, adresy a kontaktu, aby s vami mohli darcovia komunikovať.

✅ Každé zberné miesto si môže vybrať, pre ktoré centrum bude darčeky zbierať (zvyčajne sa ľudia rozhodujú podľa počtu detí).

✅ Počas celého projektu zbierate darčeky osobne od ľudí (po individuálnej dohode) alebo ich vyberáte z vami zvoleného výdajného miesta spoločnosti Packeta, kde vám ľudia darčeky pre deti pošlú.

✅ Dôležité je viesť si evidenciu prijatých darčekov, aby sme v prípade, že vám bude niektorý z darčekov chýbať vedeli jeho stratu nahradiť.

✅ Počas projektu vám budú doručené veľké krabice, do ktorých nachystáte všetky darčeky od darcov.

✅ Po skončení projektu nás kontaktujete a darčeky od vás kuriér po dohode s vami odvezie. Tým vaša práca ako zberného miesta končí.

Aj napriek tomu, že všetko znie jasne a jednoducho, treba si uvedomiť, že darčeky vedia zabrať celkom dosť miesta a ich evidencia, stretávanie sa s darcami a chystanie pre kuriéra tiež zaberie nejaký čas. Preto si spoluprácu s nami vopred dobre premyslite, aby ste ju nakoniec neľutovali 🙂 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať info@robmeradost.sk

Kategória :