Prosím, vyberte si dieťa, ktorému si želáte darovať darček :
Andrej / 14 rokov 🎁

Dieťa by si želalo papuče veľk 45, sladkosti

Darček rezervovaný
Paulína / 15 rokov 🎁

Dieťa by si želalo papuče veľk 40, sladkosti

Darček rezervovaný