Prosím, vyberte si dieťa, ktorému si želáte darovať darček :
Adamko / 4 roky 🎁

Dieťa by si želalo vláčik s koľajničkami

Darček rezervovaný
Kristína / 11 rokov 🎁

Dieťa by si želalo bábika Elsa

Darček rezervovaný