Prosím, vyberte si dieťa, ktorému si želáte darovať darček :
Jakub / 12 rokov 🎁

Dieťa by si želalo mikrofón k počítaču

Darček rezervovaný