Prosím, vyberte si dieťa, ktorému si želáte darovať darček :
Andrej / 16 rokov 🎁

Dieťa by si želalo nejaké väčšie Lego by ho veľmi potešilo :)

Darček rezervovaný