Registrácia darčekov pre sociálne slabšie rodiny

Štedrosť slovenského národa sa ukázala aj tento rok, a okrem darčekov zo zoznamov, ktoré sme mali rozdelené po Centrách, nám samozrejme ostalo aj veľa darčekov bez konkrétneho majiteľa. Keďže detí zo slabších rodín je viacero, a nielen v detských domovoch a azylových centrách, chceli by sme poprosiť práve Vás a spýtať  sa : 

Poznáte sociálne slabšiu rodinu, alebo rodinu v núdzi, ktorá bude mať s deťmi tento rok veľmi skromné Vianoce ?