Novinky o projekte Vianoce z krabičky

Vo februári 2019 som založila neziskovú organizáciu Robme radosť s jednoduchým cieľom – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Počas štúdia na Univerzite Tomáše Bati som sa zúčastnila rôznych dobrovoľníckych projektov a pomáhala ľuďom. Po založení neziskovej organizácie som objavila projekt Krabice od bot v Českej republike […]
Zhrnutie tretieho ročníka Vianoce z krabičky 2021 Tretí ročník projektu Vianoce z krabičky bol zároveň našim najúspešnejším. Celkovo sa nám podarilo obdarovať až 2 289 detí, za čo vám darcom patrí obrovská vďaka. Obdarované boli deti v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách. Naše […]
Súčasťou organizácie projektu Vianoce z krabičky je aj oslovovanie detských domovov, sociálne slabších rodín a azylových centier. V niektorých prípadoch nám však od centier vôbec nepríde odpoveď alebo dostaneme poďakovanie, ale do nášho projektu sa vybraný detský domov rozhodne nezapojiť.  Často sa však stáva, že má […]
Máme pre Vás skvelé správy. Stali sme sa prijímateľom 2% z dane. Podporte, prosím, aktivity Robme radosť, n.o. darovaním 2% z dane. Získané finančné prostriedky budú použité na krajšie a lepšie nielen Vianoce pre detičky v rôznych životných situáciách. Ďakujeme za vašu podporu! Údaje o prijímateľovi […]
Rok 2020 bol pre každého z nás veľkou skúškou. Priniesol veľa starostí, obmedzení a úplne nám zmenil život. Sme preto veľmi radi, že sa nám napriek všetkému podarilo zrealizovať druhý ročník tohto projektu. Vďaka naším darcom sa nám spolu podarilo obdarovať 1 517 detí z 30 centier. […]
O projekte Koncom roka 2019 sa nám podarilo zorganizovať prvý ročník projektu Vianoce z krabičky. Cieľom projektu bolo obdarovanie detí v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách prostredníctvom darčekov od ľudí. Tieto darčeky obsahovali hračky, puzzle, spoločenské hry, kozmetiku a rôzne iné drobnosti, ktoré boli buď nové alebo […]