Novinky o projekte Vianoce z krabičky

Jednou z noviniek 4. ročníku projektu Vianoce z krabičky bola možnosť darovania tzv. online darčeku. Darcovia si v našom systéme mohli zvoliť, či na zberné miesto pošlú alebo prinesú fyzický darček, alebo si zvoliť alternatívu online darčeku. Tá spočívala v tom, že sme darček za darcu […]
Náš 4. ročníku projektu Vianoce z krabičky sme prekonali rekord a podarilo sa nám vyzbierať darčeky až pre 2689 detí. Do projektu boli zapojené centrá pre rodiny s deťmi (detské domovy), azylové centrá, komunitné centrá, ale aj deti zo sociálne slabších rodín.  Darcovia mali tri možnosti […]
Organizácia projektu Vianoce z krabičky je časovo veľmi náročná a s jej zvládnutím nám pomáha množstvo dobrovoľníkov. S oslovovaním centier a detí zo sociálne slabších rodín nám pomohla Alenka Ladická. O správu webu sa postaral Peter Winkler a nový registračný systém vytvorili manželia Forbakovci.  Aj tento […]
Vo februári 2019 som založila neziskovú organizáciu Robme radosť s jednoduchým cieľom – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Počas štúdia na Univerzite Tomáše Bati som sa zúčastnila rôznych dobrovoľníckych projektov a pomáhala ľuďom. Po založení neziskovej organizácie som objavila projekt Krabice od bot v Českej republike […]
Zhrnutie tretieho ročníka Vianoce z krabičky 2021 Tretí ročník projektu Vianoce z krabičky bol zároveň našim najúspešnejším. Celkovo sa nám podarilo obdarovať až 2 289 detí, za čo vám darcom patrí obrovská vďaka. Obdarované boli deti v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách. Naše […]
Súčasťou organizácie projektu Vianoce z krabičky je aj oslovovanie detských domovov, sociálne slabších rodín a azylových centier. V niektorých prípadoch nám však od centier vôbec nepríde odpoveď alebo dostaneme poďakovanie, ale do nášho projektu sa vybraný detský domov rozhodne nezapojiť.  Často sa však stáva, že má […]