Jednou z noviniek 4. ročníku projektu Vianoce z krabičky bola možnosť darovania tzv. online darčeku. Darcovia si v našom systéme mohli zvoliť, či na zberné miesto pošlú alebo prinesú fyzický darček, alebo si zvoliť alternatívu online darčeku. Tá spočívala v tom, že sme darček za darcu kúpili, zabalili a poslali do vybraného centra. 

O túto možnosť bol veľký záujem a sami sme boli prekvapení, koľko ľudí sa rozhodlo takouto formou deti podporiť. Pôvodne sme plánovali darcom rozposielať fotky zabalených darčekov, ale z časového ani kapacitného hľadiska to bohužiaľ nebolo možné. Všetky fotografie zakúpených online darčekov však nájdete v našej galérii. 

Nakoľko bol nákup týchto darčekov časovo a najmä organizačne veľmi náročný, rozhodli sme sa v tomto nápade do ďalšieho ročníka projektu nepokračovať. 

Kategória :