Zhrnutie tretieho ročníka Vianoce z krabičky 2021

Tretí ročník projektu Vianoce z krabičky bol zároveň našim najúspešnejším. Celkovo sa nám podarilo obdarovať až 2 289 detí, za čo vám darcom patrí obrovská vďaka. Obdarované boli deti v detských domovoch, azylových centrách a sociálne slabších rodinách. Naše poďakovanie patrí aj všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa na organizovaní projektu podieľali. 

Vianoce z krabičky 2021 v číslach 

Celkovo sa do projektu zapojilo 107 detí zo sociálne slabších rodín, 44 detských domovov, 8 azylových domov a 4 komunitné centrá. Celkovo bolo obdarovaných 2 289 detí, pričom darčekov bolo vyzbieraných viac ako 2 400 kusov! Viaceré sme teda odložili do ďalšieho roku alebo dodatočne poslali do centier. 

V roku 2021 sme prvýkrát zaviedli aj možnosť darovania darčeku online. Princíp bol jednoduchý, prostredníctvom portálu DARUJME.sk mohli ľudia darovať ľubovoľnú sumu na nákup darčeka pre dieťa. My sme za darcov následne darčeky nakúpili, zabalili a poslali deťom. 

Možnosť darovania darčeku online využilo v roku 2021 až 272 darcov, ktorí spoločne darovali 7 402,77 €. Priemerný príspevok na jeden darček bol 27,22 €. Vďaka peniazom od darcov sme mohli kúpiť aj darčeky pre deti, pre ktoré nám darcovia darčeky neodovzdali. Za zvyšné peniaze sme tiež nakúpili spoločenské hry a športové potreby, ktoré sme spolu s darčekmi odoslali do centier. Fotky darovaných darčekov sme tiež darcom online darčekov posielali e-mailom. 

Poďakovanie Vianoce z krabičky 2021

Na záver by sme chceli poďakovať ľuďom, bez ktorých by nebolo možné projekt Vianoce z krabičky realizovať. V prvom rade by som sa chcela poďakovať nášmu programátorovi Petrovi Winklerovi za jeho ochotu a obetu pri tvorbe webu, realizácii celého rezervačného systému a za ďalšie aktivity, ktoré robil mimo svojej dobrovoľnej pracovnej náplne. 

Poďakovanie patrí aj Alenke Ladickej, ktorá okrem toho, že u seba doma vytvorila zberné miesto taktiež pomáhala s aktívnym hľadaním detí, nakupovaním darčekov a zdieľaním príspevkov na sociálnych sieťach. 

Zberné miesta Vianoce z krabičky 

V roku 2021 mali Vianoce z krabičky až 16 oficiálnych zberných miest. Svoje darčeky mohli darcovia odovzdať v týchto miestach: 

 • Rajec a okolie – Petra Bugová 
 • Rosina – Zdenka Šmehýlová
 • Borský Mikuláš – Dominika Filová
 • Šišov – Alica Pašková 
 • Nitra – Alenka Ladická 
 • Liptovský Mikuláš – Jozef Čonka
 • Dubnica nad Váhom – Dáša Slugeňová
 • Svätý Jur – Andrea Lederleitnerová
 • Teplička nad Váhom – Jana Solarová
 • Hrabovka/Trenčianske Teplice – Lukáš Hamaj
 • Žilina-Vlčince – Mária Grossmann 
 • Katarína Tlapáková – Nová Dubnica 
 • Nitra – Lenka Zelinková 
 • Topolčany – Denisa Kocková
 • Bratislava – Krístina Lužová
 • Nemšová – Daša Uherková 

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí boli ochotní skladovať vo svojich príbytok naozaj veľa darčekov, stretávať sa s ľuďmi a neustále šíriť dobré meno projektu. Aj vďaka vám sa mohlo do projektu zapojiť obrovské množstvo ľudí. 

V projekte Vianoce z krabičky sme mali aj takzvané neoficiálne zberné miesta, ktorá tvoria prevažne školy a firmy, v ktorých sa darčeky pre deti zbierali bez zapojenia verejnosti. Naše poďakovanie preto patrí: 

 • ZŠ a MŠ Teplička nad Váhom 
 • ZŠ a MŠ Kozárovce 
 • ZŠ Novohradská 
 • Obec Veľká Hradná – Paulína Kontová
 • iProspect – Katarína Dančová 
 • Bricol – Nina Mikušová 
 • B+R automatizace – Jana Patková 

Naše poďakovanie patrí aj obchodíku Oma & Luj, z ktorého sme deťom objednávali darčeky. V rámci našej objednávky nám prišlo množstvo krásnych vecí naviac, ktoré sme mohli ďalej rozdeliť do vianočných darčekov. 

Spoločnosť Packeta nám pomáhala aj tentokrát 

Vďaka spoločnosti Packeta boli všetky darčeky deťom doručené do Vianoc. Šikovní kuriéri z každého zberného miesta odviezli obrovský počet krabíc, ktoré boli následne v depe roztriedené a doručené vybraným centrám a sociálne slabším rodinám. 

Zároveň nám Packeta pomáhala aj s celou organizáciou projektu. V prípade, že darcovia nemali vo svojom okolí zberné miesto, mohli darček poslať ZADARMO prostredníctvom ktoréhokoľvek výdajného miesta na Slovensku. 

Spoločnosť Packeta sa okrem pomoci zapojila do zbierky aj materiálne. Deťom z komunitného centra Tekovské Lužany venovali viac ako 50 darčekov, presne podľa želaní detí. 

Naše poďakovanie patrí všetkým zamestnancom spoločnosti Packeta, ktorí nám s realizáciou projektu pomáhajú. Špeciálne poďakovanie patrí pani Barlíkovej, ktorá s nami ohľadom celého projektu aktívne komunikovala a vždy sa nám snažila maximálne vyjsť v ústrety. 

Celý projekt Vianoce z krabičky bol aj tento rok organizovaný pod taktovkou riaditeľky neziskovej organizácie Robme radosť – Dášou Uherkovou. 

Kategória :