Do nášho projektu Vianoce z krabičky zapojilo 107 detí zo sociálne slabších rodín, 44 detských domovov, 8 azylových domov a 4 komunitné centrá. Nakoľko boli pri jednotlivých deťoch vždy uvedené len čísla centra, teraz vám prezradíme, ktoré číslo ukrývalo konkrétny detský alebo azylový domov, či komunitné centrum. 

 1. CDR Gelnica
 2. Komunitné centrum Tekovské Lužany
 3. CDR Jesenské
 4. CDR Michalovce 
 5. CDR Kremnica 
 6. CDR Prešov 
 7. CDR Valaská
 8. CDR Ružomberok
 9. CDR Kolíňany
 10. CDR Piešťany 
 11. CDR Dediny Mládeže 
 12. Centrum Slniečko, n.o.
 13. CDR Compass
 14. OZ Brieždenie 
 15. OZ Dobré Srdiečka 
 16. CDR Nižná Kamenica 
 17. pod týmto číslom boli evidované všetky deti zo soc. slabších rodín v Topolčanoch
 18. MyMamy o.z.
 19. CDR Pečeňady
 20. OZ ProAssist Life
 21. CDR sv. Filipa Neriho
 22. CDR Martin 
 23. CDR Remetské Hámre
 24. CDR Mlynky-Biele vody
 25. CDR Bernolákovo 
 26. CDR Komárno 
 27. CDR Myjava
 28. CDR Holíč 
 29. CDR Sereď
 30. CDR Dom sv. Alžbety 
 31. CDR Štúrovo 
 32. CDR Istebné 
 33. CDR Orchidea
 34. Detský domov sv. Jozefa
 35. Detský domov sv. Antona 
 36. CDR Trenčín 
 37. CDR Zlatovce 
 38. CDR Spišská Belá 
 39. CDR sv. Nikolaja
 40. CDR Nitra 
 41. Azylový dom Emauzy 
 42. Azylový dom Betánia 
 43. Zariadenie sociálnych služieb DOMUM 
 44. Dom Charitas sv. Jozefa 
 45. Útulok pre jednotlivcov s deťmi
 46. Útulok pre rodiny – Jazmín, n. o. 
 47. ZNB pre ženy – Jozefínum 
 48. Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu 
 49. pod týmto číslom boli evidované všetky deti zo soc. slabších rodín
 50. CDR Slovenské Nové Mesto 
 51. CDR Dom Charitas sv. Kláry 
 52. Detský domov – Detský smiech 
 53. Centrum Dorka 

Kategória :